Čo je obednet ?

Krátka charakteristika systému:
Systém je navrhnutý pre poskytovanie informácií typu Obedové menu registrovaných reštaurácií v systéme obednet na internete. Základnou jednotkou je reštaurácia s krátkou charakteristikou, fotografiou reštauarácie, ale hlavne je tu uvedenné jej denné menu s možnosťou prezerania aj celého jedálneho a nápojového lístka. Ako je vidieť obsluha a prechádzanie systémom je jednoduché a účelná
10 hlavných benefitov registrácie v systéme OBEDnet
1. Profesionálne pripravená propagácia na internete
2. Celoplošná vonkajšia reklama OBEDnetu Vás zviditeľní nielen v mieste podnikania, ale na celom Slovensku
3. Možnosť mať vlastnú prezentačnú webovu stránku umiestnenú v rámci systému OBEDnet (v tvare www.obednet.sk/ vašareštaurácia
4. Možnosť mať pre vonkajšiu komunikáciu vlastnú emailovú adresu (v tvare vašareštaurácia@obednet.sk)
5. Najväčšia pravdepodobnosť zhliadnutia aj vašej súčasnej webovej prezentácie
6. Každý potrebuje denne jesť a otázka: „čo si dám dnes na obed“ prebleskne každému denne aspoň raz. OBEDnet túto dilemu pomáha riešiť svojím systémom zverejňovania obedového jedálneho lístku na internete.
7. Umiestnenie celého jedálneho a nápojového lístku v systéme OBEDnet
8. Najlacnejšia a najdostupnejšia reklama s vysokým percentom úspešnosti zviditeľnenia
9. Možnosť porovnania sa s konkurenciou pomáha efektívne reagovať
10. OBEDnet čo najviac informácií o jedle pod jednou adresou